Adwokat Habip Buz

Habip Buz


profile

Adwokat Habip Buz studiował prawo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Podczas studiów pracował w Instytucie Badań Nad Demokracją na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Swoją aplikację adwokacką ukończył w Wyższym Sądzie Krajowym w Berlinie, a praktyki w Hamburgu i w Monachium.W tym czasie pracował również na Uniwersytecie w Hamburgu jako asystent korekty. Od początku 2015 roku jest dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata i prowadzi własną kancelarię w Berlinie w dzielnicy Reinickendorf. Obok niżej wymienionych dziedzin prawa posiada też pogłębioną wiedzę z prawa ubezpieczeniowego, ochrony praw konsumenta, prawa ogólnych warunkow handlowych, jak i prawa pośrednictwa w zbycie (umowy dealerskie, umowy franczyzowe etc.). Buz biegle włada językiem tureckim i arabskim.

Dziedziny prawa


Prawo cywilne

 • Dochodzenie praw lub obrona w zakresie roszczeń wynikających z rekojmi dla umów kupna i umów o dzieło
 • Dochodzenie roszczeń w zakresie umów najmu i umów dzierzawy
 • Dochodzenie roszczeń z umów dotyczących usług telekominkacyjnych
 • Dochodzenie odszkodowań
 • Dochodzenie roszczen z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

Prawo o cudzoziemcach

 • Doradztwo przy przyznawaniu i przedłużaniu zezwolenia na pobyt
 • Prawo pobytu w UE/Prawo do swobodnego wyboru miejsca pobytu w UE
 • Sprowadzanie rodzin/małżonków
 • Doradztwo w przypadku istniejącego zagrożenia nakazu opuszczenia kraju i wydalenia z zsatosowaniem środków przymusu
 • Reprezentowanie w zakresie prawa azylu i w postępowaniu o udzielenie azylu

Prawo rodzinne

 • Prowadzenie i reprezentowanie w sprawach rozwodowych (również z partnerami z zagranicy)
 • Umowy małżenskie i umowy związków partnerskich
 • Dochodzenie alimentów

Prawo socjalne

 • Pomoc w problemach prawnych z Jobcenter, kasą chorych i urzędem opieki społecznej
 • Pomoc przy składaniu wniosków
 • Doradztwo prawne w zakresie ubezpieczeń emerytalnych

Prawo handlowe i prawo spółek handlowych

 • Sporządzanie umów
 • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
 • Doradztwo w sprzedaży internetowej (e-commerce)
 • Doradztwo przy zakładaniu spółek i przy wyborze rodzaju spółki
 • Doradztwo w kwestiach odpowiedzialności prawnej
 • Sporządzenie i sprawdzanie umów spółek handlowych

Prawo pracy

 • Doradztwo dla pracowników podczas rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia
 • Sporządzanie i sprawdzanie umów o pracę
 • Procesy w obronie przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem

Prawo karne

 • Obrona w ogólnych sprawach karnych
 • Obrona w postępowaniach przygotowawczych
 • Reprezentowanie w rozprawach głównych
 • Doradztwo w wykonaniu kar

Prawo o ruchu drogowym

 • Doradztwo po wypadkach ze szkodami materialnymi i szkodami na osobach
 • Przestępstwa w ruchu drogowym
 • Wykroczenia
 • Doradztwo w kwestiach prawa ubezpieczeniowego
 • Doradztwo przy zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych i po odebraniu prawa jazdy

Kontakt


Hauptsitz

Seestraße 43

13353 Berlin

Tel: 030 453 33 40

Tel: 030 453 33 320

Fax: 030 454 42 69

Mail: kontakt@rabuz.de

Bürozeiten:

Mo - Fr

10:00 - 17:00 Uhr

Betreuungsbüro

Osnabrücker Str. 1

10589 Berlin

Tel: 030 984 05 940

Tel: 030 984 07 464

Fax: 030 984 07 465

Mail: betreuungen@rabuz.de

Bürozeiten:

Mo - Fr

10:00 - 17:00 Uhr